Taboe op pedofilie is 'onmenselijk groot'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

"Op de liefde tussen een volwassene en een kind of jongere rust in de westerse cultuur een onmenselijk groot taboe", zegt Marli Huijer. De filosofe, als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, vreest een samenleving waarin mensen die afwijken van de norm - zoals pedofielen - verketterd worden.

Huijer: "In haar boek 'Hiding from Humanity' beschrijft de filosoof Martha Nussbaum schaamte als een emotie die voortkomt uit een gevoel van tekortschieten. We slagen er niet in ideaal te zijn. Walging helpt om die schaamte te projecteren op mensen die 'anders' zijn: allochtonen, Joden, homoseksuelen, pedofielen, enzovoorts. [...]

Het is belangrijker om kinderen van jongs af aan te leren hoe ze kunnen omgaan met het plezier en de gevaren van seksualiteit, dan om met verbodsbepalingen elk gevaar uit de weg te willen ruimen."

bron: Artikel < Taboe op pedofilie is 'onmenselijk groot' > door Yoram Stein; www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/article426783.ece; Trouw; 23 augustus 2006