U laat de VARA toch niet in z'n hemd staan?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Wie durft nog beweren dat sex-taboes in Nederland al lang doorbroken zijn? Na elke uitzending van Open en Bloot zijn er zo'n 100 mensen die hun abonnement op de VARA Gids menen te moeten opzeggen. Eigenlijk het beste bewijs dat die voorlichting hard en hard nodig is. Maar wèl 'n gevaarlijke zaak! 't Is immers ons ledental dat bepaalt hoeveel zendtijd ons toegemeten wordt – of we door kunnen gaan ook "moeilijke" onderwerpen als deze voor de buis te brengen. O, nee! We dènken er zelfs niet aan dan maar de weg van de minste weerstand te kiezen. Vrijblijvende onderwerpen zijn er al genoeg. We blijven doorgaan 'n deel van onze zendtijd aan omstreden onderwerpen te besteden. Om taboes te doorbreken, vooroordelen uit de weg te ruimen. Iets te veranderen in dit land. Maar het zou èrg fijn zijn als we daarbij door mensen als u gesteund zouden worden. Kunnen we na Open en Bloot rekenen op 100 te hulp snellende NVSH-leden?

bron: Advertentie 'U laat de VARA toch niet in z'n hemd staan?'; Sekstant, nr. 5; mei 1974