VVD-fractie: seksuele betrekkingen met dieren druist in tegen de opvatting van de goede zeden

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Met de indiener zijn zij van mening dat het hebben van seksuele betrekkingen met dieren indruist tegen de opvatting van de goede zeden, ook in de huidige tijdsgeest.

bron: Betreft 'Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren)'; Tweede Kamer der Staten-Generaal; Vergaderjaar 2007-2008; 19 oktober 2007