Veel meer mensen vast in Nederland - Vier keer zoveel als in 1985

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het aantal gedetineerden in Nederland is sinds 1985 verviervoudigd. In West-Europa neemt Nederland een koppositie in. De toename betreft vooral leden van minderheden en jongeren. Dit concluderen de onderzoekers Miranda Boone (Universiteit Utrecht) en Martin Moerings (Universiteit Leiden) in een publicatie in het blad Justitiële Verkenningen.

Boone en Moerings spreken van een 'cellenexplosie'. Ze onderzochten de toename van het aantal gedetineerden in justitiebegrotingen en jaarverslagen. In 2005 zaten per 100.000 inwoners 128 mensen vast, een flinke stijging ten opzichte van 1985. Nederland komt steeds dichter in de buurt van de West-Europese koploper, het Verenigd Koninkrijk. Daar zitten 148 mensen per 100.000 inwoners vast. Tussen 1985 en 1996 kwam de stijging vooral door toename van het aantal veroordeelden. Daarna nam het groeitempo af. De toename na 1996 is vooral toe te schrijven aan tbs'ers, jongeren en vreemdelingen. Deze laatste twee groepen worden vaak niet veroordeeld, maar wel gedetineerd. [...]

Nederland is "verworden tot een land dat zijn problemen met minderheidsgroepen en probleemgroepen oplost door hen op te sluiten".

bron: Artikel 'Veel meer mensen vast in Nederland - Vier keer zoveel als in 1985'; www.nrc.nl/binnenland/article735751.ece/Veel_meer_mensen_vast_in_Nederland; NRC; 9 juli 2007