Vertekend beeld van een kinderlokker

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ook onder homofielen treft men labiele figuren aan, met een instelling die veroorzaakt dat hun erotische en seksuele gevoelens uitgaan naar jeugdige jongens. Maar procentueel komt hun aantal niet uit boven dat van de niet-homofielen die seksuele handelingen willen plegen met kleine meisjes. Door in het pamflet [GG-pamflet nr. 4: De kinderlokker] telkens weer een jongetje als 'slachtoffer' af te beelden, werkt de uitgeefster mede aan het in stand houden van en het opnieuw voedsel geven aan de volstrekt onjuiste mening dat vooral jongens gevaar lopen en dat, waar het om kinderlokkers gaat, homofielen de grote boosdoeners zijn.

bron: Artikel 'Vertekend beeld van een kinderlokker' door Kees Tom; Sextant, nr. 7/8; juli/augustus 1970