Volgens filosoof Stine Jensen kunnen we leren van kinderen: 'Ze denken veel minder in hokjes'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In haar nieuwe kinderboek filosofeert Stine Jensen met kinderen over de vraag 'wie ben je?' Ook volwassenen kunnen er wat van opsteken. "De openheid die kinderen van nature hebben, hebben we harder nodig dan ooit." [...]

[Interviewer:] Kunnen volwassenen wat dat betreft nog iets leren van kinderen?
[Jensen:] "Kinderen hebben nog wat meer de openheid naar de ander, dat hebben ze van nature. Hierin kunnen wij zeker van ze leren. Kinderen doen ook veel minder aan categorisering, het indelen in hokjes, en als ze het wel doen, stellen ze hun visie makkelijker bij. Neem het onderwerp gender. In de ogen van kinderen kunnen meisjes, net als jongens, alles worden. Ze zijn zich bewust van de verschillen, maar ze denken niet in beperkingen. Ze kennen het woord transgender al, ze hebben soms een transgender in de klas gehad. De meeste kinderen groeien op in gemengde klassen met kinderen van verschillende achtergronden en zijn nog flexibel in hun denken."

bron: Interview < Volgens filosoof Stine Jensen kunnen we leren van kinderen: 'Ze denken veel minder in hokjes' > door Maaike Lange; www.ad.nl/dossier-het-beste-van-ad/volgens-filosoof-stine-jensen-kunnen-we-leren-van-kinderen-ze-denken-veel-minder-in-hokjes~a77db50b/; AD.nl; 24 januari 2021