Voor kinderen is seks geen probleem en het doet hun geen kwaad, tenzij...

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Seks is voor kinderen slecht, heet het; ze worden daardoor voor het leven verpest. Maar voor kinderen is seks geen probleem en het doet hun geen kwaad. Tenzij... ze gestoord zijn in hun aanpassingsvermogen en in hun aanvaarding; en daarvoor zorgen dan de ouders. Er wordt in Nederland iets meer dan één kind jaarlijks gedood, nadat er - waarschijnlijk - sekscontact mee is geweest. Daarvan maken de kranten dan grote artikelen. Voor de 120 kinderen die jaarlijks in Nederland door de eigen ouders om het leven worden gebracht, daarvoor heeft zelden iemand aandacht over. Wijst dit op liefde voor het kind? Dat doet het evenmin als dat bang maken. Deze beide verschijnselen wijzen er op, dat de mensen niet werkelijk van kinderen houden. Let er op, dat een heel volk van kinderen wordt vergiftigd met argwaan en daardoor sociaal verminkt. Alles omdat er één enkel kind per jaar gedood wordt. 120 doden, die berusten op 120.000 zware mishandelingen. Maar dat doen die ouders.

De pedofiel echter, die zich ook maar even niet goed bij het kind aanpast, die is verloren. Hij kan zich niet veroorloven om iets anders te doen dan zich geheel te onderwerpen aan hetgeen het kind wenst. Maar dat is juist de vreugde van de pedofiel. Dat juist bewijst dat hij het is die werkelijk van het kind houdt, van het kind zoals het is. De mensen houden niet werkelijk van kinderen, maar ze houden ervan om kinderen te vervormen naar iets wat hun, die ouders, om allerlei redenen, wenselijk voorkomt. Hun ouderlijke liefde berust op dankbaarheid, als het kind zijn tegenstand heeft opgegeven, zijn eigen aard heeft verloochend en zich heeft onderworpen. Dat is echter geen liefde, dat is verachting en haat. Het is miskenning en onderdrukking. Het verwijt aan de pedofiel is, dat hij aan die geestelijke verkrachting van kinderen - naar het pedofiel standpunt een onduldbare ellende - niet meedoet.

bron: Ingezonden brief 'Pedofilie' door W.L. Dekker (Den Haag); Sekstant, no. 6; juni 1976