Voorbij de onschuld - Het debat over integratie in Nederland

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het louter constateren dat een bepaald taboe bestaat, betekent al dat men het aan het doorbreken is. De kracht van de retoriek van de taboedoorbreking is dat geen weldenkend mens er bezwaar tegen kan aantekenen. Moderne mensen hebben immers geen last van taboes. Een taboe bestaat dus alleen voor degene die ermee wil afrekenen - nooit voor degenen van wie men zegt dat ze het hanteren. Willen de laatsten zich in een debat verweren, dan rest hen ofwel de strategie van de verdediging van bepaalde normen en waarden, bijvoorbeeld over juiste of beschaafde omgangsvormen, ofwel de strategie van het waarschuwen voor nadelige effecten, bijvoorbeeld voor negatieve beeldvorming over etnische minderheden.

bron: Uit het boek 'Voorbij de onschuld - Het debat over integratie in Nederland' door Baukje Prins; Van Gennep; Eerste druk: 2000; Tweede geheel herziene en uitgebreide druk: februari 2004