Voorlichting over seksueel misbruik aan kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

En daarmee komen we op het thema pedofilie of pedoseksualiteit. Dit onderwerp is veel meer taboe, hetgeen zich in de discussie onder andere uit in een gebrek aan kennis en een overvloed aan emotionaliteit. Omdat wij het belangrijk vinden dat pedofilie en seksueel misbruik van elkaar worden onderscheiden, noemen we een aantal verschilpunten: Een pedofiele relatie wordt naar onze mening gekenmerkt door wederkerige gevoelens van aantrekking tussen de volwassene en het kind, welke zich ook kunnen uiten in de vorm van seksueel contact. En daarmee noemen we het eerste verschilpunt: van wederkérige gevoelens van aantrekking (op seksueel gebied) is bij seksueel misbruik immers geen sprake. [...]

Als laatste en meest belangrijke verschil noemen we de intentie van waaruit de volwassene het seksuele contact met het kind aangaat. De meeste pedofielen zijn zich bewust van de 'ongelijkheid' tussen ouderen en jongeren en daarom extra alert op de grenzen die het kind aangeeft. Zij verplaatsen zich vaak op het niveau van het kind hetgeen in seksueel contact tot uiting kan komen in de vorm van kinder-seksspelletjes. Dit maakt de aard van het seksuele contact heel anders dan bij seksueel misbruik; daar moet het kind immers voldoen aan de dader's wensen op volwassen niveau. Ook de dader ziet de ongelijkheid tussen hem en het kind maar deze wordt juist misbruikt: de kinderwensen en -rechten worden genegeerd. Natuurlijk zijn er óók pedofielen die hun macht misbruiken en dit kan seksueel misbruik tot gevolg hebben. Wij stellen echter dat de gróep van pedofielen op basis daarvan niet als zondebok bestempeld mag worden.

bron: Uit het boek 'Voorlichting over seksueel misbruik aan kinderen' door Monique Hoogakker & Mieke Klijn; Uitgave: Vereniging de Samenwerkende LPC; Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Materialenbank Onderwijsemancipatie; Vrouwendrukkerij Virginia, Amsterdam; augustus 1986