Voorzitter APA: Pedoseksueel contact in mijn jeugd was geen misbruik

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De huidige voorzitter van de American Psychological Association, Martin Seligman, schreef over de positieve ervaringen die hij tijdens de jaren vijftig als negenjarige met een krantenverkoper beleefd had. De contacten die tussen hem en de krantenverkoper die hij elke dag op weg naar school tegenkwam plaatsvonden, zouden tegenwoordig, zo stelt Seligman, als seksueel kindermisbruik bestempeld worden. Maar voor hem was het geen misbruik. Dit was de eerste volwassene die hem serieus nam, die bereid was om de stand van zaken in de wereld met hem te bespreken - hij was tenslotte krantenverkoper. Seligman merkt verder op dat als de autoriteiten tussenbeide waren gekomen en hem over de man verhoord zouden hebben, zijn ouders zeer heftig gereageerd hadden en hem gedwongen zouden hebben om naar een therapeut te gaan die hem ingeprent had dat hij een slachtoffer was, de hele ervaring een zeer negatieve zou zijn geworden, terwijl het nu tot op de dag van vandaag een positieve ervaring voor hem is.

In een van zijn laatste boeken bespreekt Seligman een aantal onderzoeken naar de correlaties van CSA [Child Sexual Abuse] en concludeert, net zoals wij dat gedaan hebben, dat onderzoekers op het terrein van de geestelijke volksgezondheid de potentiële schadelijkheid van CSA sterk overdrijven. Hij merkt daarbij op dat het tijd wordt "to turn down the volume" rond dit probleem dat hysterische proporties heeft aangenomen.

Voorts merkt hij op dat kinderen die daadwerkelijk misbruikt zijn en die daaronder lijden als slachtoffers gezien moeten worden en hulp moeten krijgen. Maar het opdringen van slachtofferschap aan diegenen die zich geen slachtoffer voelen, kan iatrogene victimisatie tot gevolg hebben - dat wil zeggen, symptomen in hen veroorzaken die niet het gevolg zijn van de daadwerkelijke seksuele gebeurtenissen.

bron: 'De andere kant van de medaille - Veronderstellingen omtrent de gevolgen van seksueel misbruik van kinderen in niet-klinische populaties'; Bruce Rind (Ph.D.), Robert Bauserman (Ph.D.), Philip Tromovitch (Ph.D. cand.); paper behorende bij de bijeenkomst in de Pauluskerk (Rotterdam); 18 december 1998