Waar ligt de grens

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Mevrouw prof. mr. M. Rood-de Boer (buitengewoon hoogleraar Kinderrecht en Kinderbescherming te Tilburg en lid van de Commissie-Melai) gaf toe, dat de formuleringen in het eindrapport niet overal even gelukkig zijn, maar beklemtoonde dat een al te ver gaande liberalisering onwenselijk was. Zij wilde sommige strafbaarstellingen handhaven "omdat zij vertrouwde dat politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht wel terughoudend zouden zijn bij de toepassing er van". De hoop dat een strafbepaling niet vaak zal worden toegepast is wel een eigenaardig argument om een strafbepaling te handhaven. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de feitelijke beweegreden was en is, dat het schrappen of verzachten van al te veel strafbepalingen op publieke en/of politieke tegenstand zou stuiten. Een kwestie van taktiek dus, eerder dan een principiële zaak.

bron: Artikel 'Waar ligt de grens' door Han Serik; Sekstant nr. 5; juni 1982