Waarom er zo weinig goede gesprekken op televisie zijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het grootste bezwaar is door niemand beter verwoord door de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky (1928) in zijn boek Manufacturing of Consent. Daarin beschrijft hij hoe tv-formats leiden tot zogenoemde "concision": de beperking van het publieke debat tot ideologisch geaccepteerde conventies. Daarmee bedoelt Chomsky: doordat bijna alle discussies in de media volgens vooropgezette richtlijnen en binnen een zeer beperkt tijdsbestek worden gevoerd, is het onmogelijk om radicaal andere perspectieven op een zaak aan te dragen. Andersoortige opvattingen vereisen namelijk veel meer tijd en ruimte om goed uit de doeken te doen dan algemeen geaccepteerde opvattingen. Tv-formats geven die tijd en ruimte doorgaans niet. "Daardoor", zegt Chomsky, "komen mensen met een afwijkend perspectief automatisch over alsof ze van Venus komen." Het resultaat: een publiek debat waarin het "herkauwen van conventionele wijsheden" de norm is, aldus Chomsky.

bron: Essay 'Waarom er zo weinig goede gesprekken op televisie zijn' door Rob Wijnberg; robwijnberg.nl/site/blog/essay-zin-86-waarom-er-zo-weinig-goede-gesprekken-op-televisie-zijn; nrc.next; 4 november 2009