Wat is en wat doet Release?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Wat is dat voor vrijheid die je dwingt een bepaald gedragspatroon te volgen op gevaar af van uitstoting of straf wanneer je er buiten valt. Het is tegen deze schijnvrijheid, dat de Bond voor Vrijheidsrechten is opgericht. [...] Speciaal met het oog op dit laatste punt [het slachtoffer zijn of dreigen te worden van de heersende moraal] is vanuit de Bond de stichting Release in het leven geroepen. Release werkt autonoom, maar onder auspiciën van de Bond. [...] Samen met medewerker en cliënt houden ze zich bezig met de problemen. Is er behoefte aan bijzondere hulp, dan kan men terecht bij een van de vijf sekties waarin Release is verdeeld. Dat zijn op het ogenblik: - juridische sektie - medische sektie - psychologische sektie - sociale sektie - sektie minderjarigen. [...] De sektie minderjarigen tracht uitgaande van het kind, alternatieve oplossingen te vinden voor allerlei problemen die zich bij minderjarigen kunnen voordoen. De sektie houdt zich constant bezig met misstanden in tehuizen en de wonderlijke structuren bij de kinderbescherming.

bron: Artikel 'Wat is en wat doet Release?'; Sextant, nr. 2; februari 1971