Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Heren Grapperhaus en Knops,

Dit is mijn openbare reactie op het concept van de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal, 1 naar aanleiding van uw internetconsultatie. [...]

Een volk als het Nederlandse, dat er minder moeite mee heeft als iemand bezit een (legale) video waarin te zien is hoe een kind lam geslagen wordt door diens ouders, dan een (illegale) video waarin te zien is hoe een kind klaarkomt door masturbatie, is door en door rot.

U kunt de vele miljoenen beter gebruiken om te laten onderzoeken of het klopt dat privébezit van kinderporno, net als volwassen-porno, misbruik voorkomt, 15 hoe de huidige censuur vrije meningsvorming en kritische oordeelsvorming belemmert, hoe het beslag dat de bestrijding van kinderporno legt op de middelen van politie en justitie zich verhoudt tot andere landen, in hoeverre het bijdraagt aan de heksenjacht jegens pedofielen, of het de overheid gevaarlijke macht geeft over burgers onder meer aangezien veel mensen naar kinderporno kijken, 16 hoe veel zelfmoorden vervolging van kinderpornobezit tot gevolg heeft gehad, 17 waarom de media voornamelijk over de meest afgrijzen wekkende vormen ervan berichten en of hierdoor spookbeelden bij burgers bestaan, enzovoort. In het verlengde daarvan kunt u onderzoek laten doen naar de veronderstelde intrinsieke schadelijkheid van pedoseksuele contacten, maar voor de verandering een keer de mate van consensualiteit in ogenschouw laten nemen. Al decennia wordt namelijk de vraag opgeworpen in hoeverre de oorsprong van schade secundair is, d.w.z. door de reacties van ouders, vervolging door justitie, medisch onderzoek en ondervraging, het in een slachtofferrol gedrukt worden, enzovoort.

bron: Artikel 'Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal' door Norbert de Jonge; www.norbertdejonge.nl/pdf/Wet_bestuursrechtelijke_aanpak_kp.pdf; norbertdejonge.nl; 17 februari 2021